Organizaciona struktura Akademije likovnih umjetnosti

UPRAVA

DEKAN AKADEMIJE:
prof. mr. Marina Finci
m.finci@alu.unsa.ba

PRODEKAN ZA NASTAVU:
prof. mr. Nusret Pašić
studentska@alu.unsa.ba

PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I FINANSIJE:
doc. mr. Darko Šobot
d.sobot@alu.unsa.ba

NASTAVNO- UMJETNIČKO VIJEĆE
Nastavno-umjetničko vijeće čine akademsko osoblje i predstavnici studenata Akademije.

STRUČNI KOLEGIJ
Stručni kolegij sačinjavaju dekan, prodekan, šefovi odsjeka i katedri i sekretar.

SEKRETARIJAT

SEKRETAR:
Elma Đozo, dipl. pravnik
e.djozo@alu.unsa.ba

STRUČNE SLUŽBE

SLUŽBA ZA STUDENTSKA PITANJA:
Sabra Vejzović, šef službe
Nađa Softić, stručni saradnik
studentska@alu.unsa.ba

SLUŽBA ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE
Senad Cvrk, stručni saradnik
senad.cvrk@alu.unsa.ba