40ALU: Međunarodni simpozij i potpisivanje sporazuma o saradnji