AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI I PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET U SARAJEVU INTERDISCIPLINARNI STUDIJ: KONZERVACIJA I RESTAURACIJA PRELIMINARNA RANG – LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI I PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET U SARAJEVU
INTERDISCIPLINARNI STUDIJ: KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
PRELIMINARNA RANG – LISTA
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA
U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI