Aprilski ispitni rok za studente predbolonjskog sistema studija

Obavještavaju se studenti predbolonjskog sistema studija da prijavu ispita za aprilski ispitni rok vršite na e-mail studentska@alu.unsa.ba. 

Nakon prijave, u dogovoru sa predmetnim nastavnicima, tamo gdje je to moguće, će biti organizovano online polaganje ispita.

Odluka Senata u prilogu. 

Studentska služba

PreviewAttachmentSize
Odluka nastava i ispiti.pdf79.38 KB