Upis na I ciklus studija

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Kriteriji i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini

Rangiranje i prijem kandidata koji konkurišu za upis na Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu (u daljem tekstu: Akademija) vršiće se u zavisnosti od bodova koje steknu po slijedećim kriterijima:

  • opšti uspjeh u toku školovanja
  • postignuti uspjeh iz predmeta značajnih za studij
  • rezultata postignutih na prijemnom ispitu
  • ostvarene nagrade iz oblasti relevantne za studij
  • odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja


Broj bodova po osnovu opšteg uspjeha iznosi maksimalno 20, a broj bodova  po osnovu uspjeha iz predmeta značajnih za studij na Akademiji vrednuje se sa maksimalno 40 bodova.

Predmeti koji se posebno boduju kao značajni za studij na Akademiji su za sve odsjeke i iz svih škola maternji jezik i strani jezik.

Svi kandidati polažu ispit za provjeru podobnosti za ovaj studij.                                   

Test podobnosti se sastoji:

-iz opšteg programa za sve kandidate / pismeni na temu iz područja umjetnosti/ i
-posebnog programa za određena usmjerenja.

Praktični testovi po odsjecima-usmjerenjima:      

NASTAVNIČKI ODSJEK                                            

- crtanje portreta 
- crtanje figure  
- slikanje mrtve prirode
- slobodna kompozicija

ODSJEK  SLIKARSTVO    

- crtanje portreta 
- crtanje figure
- slikanje mrtve prirode 
- slobodna kompozicija

ODSJEK  KIPARSTVO

-crtanje portreta
- crtanje figure
- slobodna kompozicija             
- modeliranje portreta   

ODSJEK   GRAFIKA 

- crtanje portreta 
- crtanje figure 
- predložak za jednu od tehnika   
- slobodna kompozicija (pero crtež)   

ODSJEK GRAFIČKI  DIZAJN

- crtanje portreta 
- crtanje mrtve prirode
- slobodna kompozicija 
- grafičke komunikacije

ODSJEK PRODUKT  DIZAJN  

- 3D model na zadatu temu
- analiza predmeta-redizajn i usmeno obrazloženje rada
- crtanje figure /portreta
- crtanje kompozicije

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan pored dokumenata koji će biti propisani Konkursom za upis studenata predati i mapu od 10 samostalnih radova iz slobodne aktivnosti kandidata (format, tehnika i tema radova po slobodnom izboru kandidata), a za Odsjek grafički dizajn pored mape i 10 slobodnih fotografija A4

Detaljne informacije o načinu prijave na konkurs,  spisak potrebnih dokumenata kao i datum održavanja prijemnog ispita će biti naknadno objavljen.

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini možete naći u dokumentu u prilogu


Sve dodatne informacije:

Tel: 00387 33 210 - 369

E-mail:  studentska@alu.unsa.ba