Upis na I ciklus studija

Konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini - drugi konkursni rok objavljena na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti. 

LISTU USVOJILO VIJEĆE AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU NA  SJEDNICI  ODRŽANOJ  26.09.2019. GODINE

Odluka Vijeća je konačna. 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA ĆE SE VRŠITI OD 30.09 - 03.10.2019. GODINE OD 11-13 SATI. 

Spisak dokumenata potrebnih za upis na linku u nastavku 

http://alu.unsa.ba/content/konacna-rang-lista-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-prvog-ciklusa-studija-u-akademskoj-2019-0