Upis na II ciklus studija

Prijem dokumenata od 16.09. do 27.09.2019. godine od 11 - 13 sati u studentskoj službi Akademije.

Prijemni ispit obavlja komisija koju imenuje Vijeće Akademije, a sastoji se od ocjene priloženih radova, vrednovanja rezultata prethodnog ciklusa studija (prosjek ocjena) i razgovora sa kandidatom- (obrazloženje predložene teme individualnog istraživačkog rada).

Razgovor sa kandidatima će se obaviti u srijedu 02. 10. 2019. godine u 10 sati u prostorijama Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Rezultati prijemnog ispita će biti objavljeni na oglasnoj ploči Akademije dana 04.10. 2019. godine

Detaljnije informacije u prilogu.