Davanje saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Odluku možete pogledati u prilogu: