Dokumenti potrebni za upis u akademsku 2018/2019. godinu - I ciklus

Upis studenata u akademsku 2018/2019. godinu od 17.09 - 28.09.2018. godine u periodu od 11 - 13 sati. 

Student je obavezan prijaviti izborne predmete koje želi slušati i polagati u narednoj studijskoj godini.

Lista izbornih predmeta i obrazac za prijavu u dokumentu u prilogu. 

 

Početak nastave 01.10.2018. godine