Dokumenti potrebni za upis u II godinu, Interdisciplinarni studij: Konzervacija i restauracija

Upis studenta u školsku 2015/2016.godinu je od 14.09 -25.09.2015. godine. 

Dokumente potrebne za upis možete naći u dokumentu u prilogu.