Dokumenti potrebni za upis u prvu godinu I ciklusa studija školska 2015/2016. godina

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA ĆE SE OBAVITI OD 14.09 - 18.09.2015. U PERIODU OD 11-13 H U STUDENTSKOJ SLUŽBI AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI

Spisak potrebne dokumentacije za upis možete preuzeti u prilogu.