Dokumenti potrebni za upis u prvu godinu II ciklusa studija akademske 2018/2019. godine

Upis primljenih kandidata prve godine II ciklusa studija kao i prve godine II ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija će se vršiti od 10.10 - 12.10.2018. od 11 do 13 sati. 

Dokumenti potrebni za upis  objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Akademije (dokument u prilogu).

Raspored predavanja će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti.

 

POČETAK NASTAVE  PONEDJELJAK 15.10.2018. PREMA RASPOREDU.