Dokumenti potrebni za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini

Upis primljenih kandidata će se vršiti od 16.07 -20.07.2018 u periodu od 11 do 13 sati.