Drugi konkursni rok za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u studijskoj 2017/18. godini

Prijave na konkurs se podnose od 21.08 - 31.08.2017. godine u Studentskoj službi Akademije likovnih umjetnosti na adresi Obala Maka Dizdara 3 u terminu od 11-13 sati.

PRIJEMNI ISPIT SE POLAŽE OD 04.09 - 08.09.2017. godine.