Drugi septembarski ispitni termin

Prijava ispita za drugi septembarski ispitni termin u periodu od 18.09.2017 – 22.09.2017. godine u studentskoj službi Akademije.

U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati jedan ispit

 

Ispiti će se održati u periodu od  23.09 – 29.09.2017. 

Datumi održavan ja ispita će biti naknadno objavljeni.