Ekvivalencija i nostrifikacija inostranih diploma

U postupku podnošenja zahtjeva za nostrifikaciju odnosno ekvivalenciju inostrane diplome prilažu se:

  • Lični zahtjev (pisana forma);
  • Sudski ovjeren prevod diplome;
  • Ovjerena kopija originala diplome;
  • Nastavni plan i program koji je kandidat apsolvirao (sažeto).

Dodatne informacije:
Elma Đozo
T: +387 (0) 33 210 369
F: +387 (0) 33 210 530
e.djozo@alu.unsa.ba