Evaluacija rada akademskog osoblja

OBAVJEŠTENJE

za studente I i II ciklusa studija upisane u zimski semestar 2019/2020 akademske godine

Poštovane studentice i studenti,

Obavještavamo vas da će od 23. 12. 2019. do 12. 01. 2020. godine na jedinstvenom informacionom EUNSA sistemu biti aktivna anketa za evaluaciju rada nastavnika i saradnika od strane studenata I i II ciklusa studija upisanih u zimski semestar 2019/2020 akademske godine.

Anketnim upitnikom moći ćete ocijeniti različite aspekte i iskazati svoja očekivanja i zadovoljstvo radom nastavnika i saradnika kod kojih pohađate nastavu u zimskom semestru 2019/2020 akademske godine. Vaši iskreni i objektivni odgovori mogu biti indikator dobrih praksi ili ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u procesu realizacije nastavnih aktivnosti te uticati na poboljšanje njihove buduće kvalitete.

Anketnom upitniku pristupate sa vlastitog korisničkog EUNSA računa - u izborniku sa lijeve strane bit će prikazan link “Anketa”. Naglašavamo da je anketa anonimna i dobrovoljna te da se garantuje sigurnost vaših ličnih podataka. U skladu s tim, molimo vas da u komentarima ne navodite svoje lične podatke. Ispunjeni anketni upitnici i iz njih obradama dobijeni rezultati poslovna su tajna Univerziteta. Kada jednom zaključite anketni upitnik, više nećete imati pristup istom.

Ukoliko budete imali problema prilikom pristupanja korisnisničkom računu, ili u slučaju da vam nisu vidljivi svi predmeti i njihovi nastavnici i saradnici kod kojih ste pohađali nastavu u tekućem semestru, molimo vas da o tome obavijestite stručnu saradnicu Studentske službe Nađu Softić, putem e-maila nadjasoftic@hotmail.com .

Unaprijed vam se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu.

                                                                                             Odbor za osiguranje i upravljanje kvalitetom na ALU