Prof. mr. Hrisafović Srđa

Preko 25 godina predavačko – istraživačkog rada na univerzitetima Evrope, USA i Novog Zelanda u oblastima: svjetlo u dizajnu i arhitekturi, tehnologija materijala i energetske efikasnosti, održivi dizajn. Preko 30 godine u profesiji arhitekture, urbanistićkog projektovanja i osvjetljenja. Odgovorni projektant na više od 30 izvedenih arhitektonsko-urbanistićkih projekata i projekata iluminacije. Publikovao više od 20 značajnih akademskih članaka i konferencijskih referata. Savjetnik i ekspert lokalne vlade i UNDP-a za pitanja zaštite čovjekove okoline.

Akademske kvalifikacije:

  • 1992 Magistar, Master of Building Science (MBS) iz oblast rasvjete; dnevnog svijetla i energetske efikasnosti. University of Southern Californija, The School of Architecture, Los Angeles, USA;
  • 1986 Specijalista pasivne solarne arhitekture (DIA); postdiplomski specijalistički studij The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark;
  • 1980 Diplomirani inžinjer arhitekture, (Dipl. Ing. Arh.) Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu.

Specijalističke ekspertize:

  • Svijetlo u arhitekturi i dizajnu; energetska efikasnost; održivi dizajn

Sadašnje zaposlenje:

  • Redovni profesor Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo;
  • Glavni Arhitekta, H&H Arhitektura, Sarajevo.

Predavački rad:

  • Akademija likovnih umjetnosti, Sarajevo; odsjek za produkt dizajn (Tehnologija materijala; Tehnološki sistemi; Dizajn svjetla)

Istraživački rad:

  • SVJETLO, urbana iluminacija i energetska efikasnost;
  • DIZAJN održive tehnologije i eco materijali;
  • IKT - informacijske komunikacijske tehnologije u službi zastite okoliša.

E-mail: s.hrisafovic@alu.unsa.ba

Odsjeci