Informacije o polaganju prijemnog ispita na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu I ciklus studija školska 2015/2016

Na osnovu Konkursa za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu objavljuje konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u školskoj 2015/2016. godini (link).

U Prilogu možete preuzeti i Informacije o polaganju prijemnog ispita na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (dokument u prilogu).