Informacije o polaganju prijemnog ispita za I ciklus studija školska 2013/2014 godina

Na osnovu Konkursa Univerziteta u Sarajevu  za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2013/2014 godini, Akademija likovnih umjetnosti objavljuje informacije o polaganju  prijemnog  ispita. U Prilogu mozete preuzeti  Informacije o polaganju prijemnog ispita na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (dokumenti u .pdf formatu u prilogu).