Prof. dr. Isanović Adla

Adla Isanović je vanredna profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, na grupi predmeta iz oblasti Multimedije. Magistrirala je „Nove medije“ (Haute école d’arts appliqués), kao i na interdisciplinarnom postdiplomskom studiju „Critical, Curatorial, Cybermedia- CCC“ (Ecole supérieure des beaux arts) u Ženevi, Švicarska (2005). Doktorski kandidat na Ph.D. programu "Komparativne studije ideja i kultura" (Podiplomska šola ZRC SAZU-Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti) u Ljubljani, Slovenija.

Predavala je i na School of Arts (Univerzitet Nova Gorica) u Sloveniji (2014.god.), na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (2011.-2012.god.), te na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (2006.-2010.god.). Radila je i kao istraživačica/analitičarka Mediacentra Sarajevo, te kao glavna i odgovorna urednica web portala Mediacentar_Online.

Angažirana je na brojnim internacionalnim i lokalnim projektima u sektoru kulture/umjetnosti/dizajna. Izlagala je u BiH, Austriji, Švicarskoj, Slovačkoj, Crnoj Gori, Irskoj, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji, Litvaniji, Italiji, Njemačkoj, Grčkoj, Francuskoj, Kanadi, Japanu, SAD-u, Kolumbiji,itd.

Učestvovala je i na brojnim internacionalnim i lokalnim istraživačkim projektima, te objavila više naučnih i stručnih radova.

E-mail: a.isanovic@alu.unsa.ba

Odsjeci