Izmjena rasporeda sati za zimski semestar I ciklusa studija akademske 2020/2021. godine

U skladu sa preporukama Univerziteta u Sarajevu za organizaciju rada i održavanje nastave u okolnostima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 Akademija likovnih umjetnosti objavljuje Izmjene rasporeda sati za zimski semestar akademske 2020/2021. godine  (dokument u prilogu).
Sve izmjene su obilježene žutom bojom. 
 
Crvenom bojom su obilježeni predmeti na kojima će se nastava odvijati ONLINE.
Zelenom bojom su obilježeni predmeti na kojima će se nastava odvijati na AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI.
Plavom bojom su obilježeni predmeti na kojima će se nastava odvijati u KOMBINOVANOM REŽIMU (ONLINE I NA ALU)