Izmjene i dopune za upis u školsku 2016/2017. godinu

Na osnovu člana 1. i 25. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.45/12), djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja sa područja Kantona Sarajevo, koja prvi put upisuju određenu studijsku godinu, oslobađaju se plaćanja školarine za školsku 2016/2017. godinu.

 

Studenti koji su uplatili školarinu, a pripadnici su jedne od ovih kategorija dužni su donijeti dokaz o pripadnosti i broj transakcijskog računa radi povrata novca.

 

 

Studentska služba