Konačna rang-lista za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija 2015/2016.godine

Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo objavljuje konačnu rang-listu rezultata prijemnog ispita za upis u I godinu prvog ciklusa studija za školsku 2015/2016. godinu (dokument u prilogu).