Konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2016/2017 godini - drugi konkursni rok

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu objavljuje Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2016/2017 godini - drugi konkursni rok (dokument u prilogu) i Način bodovanja (dokument u prilogu).

 

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA ĆE SE OBAVITI U PERIODU OD 19.09 - 23.09.2016. GODINE.

Spisak dokumenata potrebnih za upis možete preuzeti u prilogu.