Konačna rang-lista za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2017/2018.godini

Konačna rang-lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija (svi odsjeci studija) objavljena je na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti  u Sarajevu dan 20. jula 2017. godine, u 12,00 sati.

 

 

Upis primljenih kandidata će se obaviti u periodu od 18.09 - 22.09.2017. godine. Dokumenti potrebni za upis će biti naknadno objavljeni.