Konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2018/2019.godini - prvi konkursni rok

Konačna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija (svi odsjeci studija) objavljena je na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti  u Sarajevu dana 13. jula 2018. godine, u 14:00 sati.

Kandidati su dužni podići svoje mape u Studentskoj službi do 27.07.2018. godine. Poslije ovog datuma Akademija ne odgovara za predate radove.

 

Upis primljenih kandidata će se vršiti od 16.07 -20.07.2018 u periodu od 11 do 13 sati.

Dokumenti potrebni za upis su objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Akademije.

 

Drugi konkursni rok na Akademiji likovnih umjetnosti će se održati u septembru mjesecu.

Broj slobodnih mjesta možete naći u dokumentu u prilogu. 

 

PreviewAttachmentSize
Broj slobodnih mjesta za drugi konkursni rok.pdf130.3 KB