Konkurs za izbor članova Upravnog odbora UNSA - predstavnika Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 125. i 154. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17) i članova 49, 50, 51. i 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu raspisuje

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje šest članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta i imenovanje jednog člana Upravnog odbora iz reda studenata

 

a)      broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda redovnih profesora ............... 6

b)      broj članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu iz reda studenata ..............................1

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

PreviewAttachmentSize
JAVNI OGLAS ZA IZBOR UO UNSA.pdf204.97 KB