Kriterije i mjerila za upis u prvu godinu I ciklusa studija Interdisciplinarni studij: Konzervacija i restauracija školska 2015/2016

· Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuju Kriterije i mjerila za upis studenata u prvu godinu studija na Interdisciplinarni studij: Konzervacija i restauracija, Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno matematički fakultet u akademskoj 2015/2016. godini u Prvi ciklus studija (link)

 U Prilogu možete preuzeti i Kriterije i mjerila za upis u prvu godinu I ciklusa studija Interdisciplinarni studij: Konzervacija i restauracija (dokument u prilogu).