Dr. Kršić Lamija

Mr. Lamija Kršić

(1987., Zenica, BiH)

Studentica je završne godine doktorskog studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Okončala je izradu Disertacije, te završetak studija očekuje do kraja akademske 2017/18. godine. Na istom Fakultetu stekla je zvanje bakalaureat filozofije i komparativne književnosti 2009., a dvije godine poslije zvanje magistra filozofije - znanstveni smjer.

Bila je članica znanstveno-istraživačkog inkubatora ZINK, volontirala je u filozofskom društvu „Theoria“ na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, radeći na realizaciji i promociji njihovih projekata. Objavljuje tekstove u znanstvenim časopisima, časopisima za kulturnu, društvenu i umjetničku kritiku, te sudjeluje u evropskim programima i projektima za razmjenu studenata/tica (DAAD, WUS Austria).

Učestvuje u projektima koji promiču kritičku diskusiju i pisanje o društveno-političkoj zbilji ili djelima savremene umjetnosti („Criticizethis!“, „Puls demokratije“), volontira u Omladinskoj novinskoj asocijaciji BiH kao članica redakcije časopisa „Karike“. Tokom navedenih angažmana nastaju brojni kritički prikazi književnih djela, društveni i politički komentari, eseji koji su objavljeni u domaćim časopisima, ali i u medijima u regiji.

Jedna je od osnivateljki Udruženja dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu. U periodu od 2013. do 2016. bila je potpredsjednica Udruženja.

Tokom studija bilježi izuzetne rezultate zbog čega je dva puta nagrađena „Zlatnom značkom Univerziteta u Sarajevu“ (2009. i 2011.), dobitnica je „Plakete Filozofskog fakulteta u Sarajevu“ (2009.), bila je najbolja studentica u kategoriji izuzetno nadarenih studenata/ica stipendiranih iz fonda „Suada Dilberović“, a primila je i počasno priznanje  fondacije "Karim Zaimović" (2008.).

Od marta 2013. zaposlena je kao asistentica za oblast Estetika na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo, te je 2017. promovirana u zvanje Više asistentice.

E-mail: l.krsic@alu.unsa.ba, lamijakrsic@gmail.com

Odsjeci