Natječaj za izložbu Ilustracija “Priča bez kraja“ ReArt festival 2017.

Natječaj za izložbu Ilustracija  pod nazivom “Priča bez kraja“ u sklopu ReArt festivala 2017.

Pozivaju se umjetnici da se prijave za sudjelovanje na žiriranoj grupnoj izložbi koja će se održati u sklopu ReArt festivala od 2. – 3. lipnja  2017.g. u gradu Osijeku .

ReArt festival, kao organizator izložbe ilustracija, poziva umjetnike / ilustratore da sudjeluju na izložbi originalnih ilustracija pod temom “ Priča bez kraja “.

 Ilustratori na natječaj mogu prijaviti najviše 3 (tri ) ilustracije. Radove je moguće prijaviti na natječaj direktno kao originalne ilustracije ili kao reprodukcije radova u digitalnom obliku ( izabrane radove u digitalnom obliku umjetnici printaju sami ). Fotografije radova autori prvo šalju na mail adresu: reartizlozbe@gmail.com  do 20.4.2017. te nakon žiriranja i rezultata koje ćemo objaviti  25.4.2017. trebaju poslati svoje radove poštom.

Svi izabrani radovi moraju prispjeti na adresu: Savska 84. ( Udruga Plantaža – za ReArt izložbu ), 31000 Osijek, 1.5.2017. god.

Ilustracije se šalju poštom o trošku autora. Pristigle ilustracije ostaju organizatorima izložbe. Izložba bi bila putujućeg karaktera, te bi obišla još umjetničkih festivala. Organizatoru pripada pravo javne prezentacije, publiciranja i promidžbene uporabe svih prijavljenih radova, bez posebne naknade autorima.

 Svaka prijavljena ilustracija na poleđini mora imati podatke: ime i prezime autora, adresu, naziv djela, godinu nastanka, tehniku i dimenzije. Ilustracije bez navedenih podataka neće biti žirirane. Preporučene dimenzije originalnih radova su A4 i A3 format, odnosno A4, 210x297 ili A3 ,297×420 mm, ili obrnuto, ako su radovi drugačije orijentirani.

Izložba ilustracija ˝Priča bez kraja“ biti će otvorena od 2.6.2017. do 3.6.2016. godine u sklopu ReArt festivala.

PreviewAttachmentSize
Izložba ilustracija Reart 2017.pdf89.26 KB