Obavještenje o produženju roka za evaluaciju (ocjenu) rada nastavnika i saradnika

Poštovane studentice i studenti,

Obavještavamo vas da su otklonjeni tehnički problemi koji su bili prisutni u prethodnom periodu na EUNSA jedinstvenom informacionom sisitemu, i da sada možete neometano pristupiti anketi za evaluaciju (ocjenu) rada nastavnika i saradnika. 

Zbog gore navedenih tehničkih problema, produžen je rok za evaluaciju - anketa će biti aktivna do srijede 15. 01. 2020. godine.

Anketnim upitnikom možete ocijeniti različite aspekte i iskazati svoja očekivanja i zadovoljstvo radom nastavnika i saradnika kod kojih pohađate nastavu u zimskom semestru 2019/2020 akademske godine. Vaši iskreni i objektivni odgovori mogu biti indikator dobrih praksi ili ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u procesu realizacije nastavnih aktivnosti te uticati na poboljšanje njihove buduće kvalitete.

Anketnom upitniku pristupate sa vlastitog korisničkog EUNSA računa - u izborniku sa lijeve strane bit će prikazan link “Anketa”. Naglašavamo da je anketa anonimna i dobrovoljna te da se garantuje sigurnost vaših ličnih podataka. U skladu s tim, molimo vas da u komentarima ne navodite svoje lične podatke. Ispunjeni anketni upitnici i iz njih obradama dobijeni rezultati poslovna su tajna Univerziteta. Kada jednom zaključite anketni upitnik, više nećete imati pristup istom.

Ukoliko budete imali problema prilikom pristupanja korisnisničkom računu, ili u slučaju da vam nisu vidljivi svi predmeti i njihovi nastavnici i saradnici kod kojih pohađate nastavu u tekućem semestru, molimo vas da o tome obavijestite stručnu saradnicu Studentske službe Nađu Softić.

Unaprijed vam se zahvaljujemo na razumijevanju i izdvojenom vremenu.