Obavještenje za odbranu Završnog rada-master

  • UNIVERZITET U SARAJEVU
  • AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
  • DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,

Obala Maka Dizdara br.3,

branit će  završni  rad - master

 

   Mirjana Vasilj

pod naslovom : “ Uglata glagoljica i ćirilica u savremenim azbučnim fontovima“

u ponedjeljak  08. 05. 2015. godine u 11 sati

 

   Narcisa  Šehić

pod naslovom: “Nakit kretanja”

u petak 12.06.2015. godine u 11 sati

 

Odbrane će se održati u galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

ul. Obala Maka Dizdara br.3

Odbrana je javna a magistarski radovi  se nalaze u

biblioteci Akademije dostupni  javnosti.

 

Studentska služba ALU