Obavještenje za studente I ciklusa studija

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
S A R A J E V O


O B A V J E Š T E NJ E
ZA STUDENTE I CIKLUSA STUDIJA ŠKOLSKE 2012/2013

 

NASTAVA U ZIMSKOM SEMESTRU
ZAVRŠAVA U PETAK 12. JANUARA 2013.

JANUARSKO – FEBRUARSKI
ISPITNI ROK /dva termina/
od 21. 01. do 09. 02. 2013.

PRIJAVA ISPITA
od 14.01. do 19.01.2013.

STUDENTI KOJI NISU ISPUNILI USLOVE ZA POTPIS, NE STIČU PRAVO POLAGANJA ISPITA.


OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA do 16.02.2013.

NASTAVA U LJETNOM SEMESTRU POČINJE U PONEDJELJAK 18. 02. 2013. A ZAVRŠAVA U PETAK 31. 05. 2013.


Studentska služba