Obavještenje za studente I i II ciklusa studija - ljetni semestar akademske 2019/2020. g.

OBAVJEŠTENJE
za studente I i II ciklusa studija 
upisane u ljetni semestar akademske 2019/2020. godine
 
Poštovane studentice i studenti,
 
Obavještavamo vas da će od 11. 05. 2020. do 31. 05. 2020. godine na jedinstvenom informacionom eUNSA sistemu biti aktivna anketa za studentsku evaluaciju provođenja online nastave za predmete/nastavnike/saradnike kod kojih pohađate nastavu u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine.
 
Umjesto redovne evaluacije rada akademskog osoblja imate priliku da kroz ovu anketu podijelite Vaša kako pozitivna, tako i negativna iskustva. Vaši iskreni i objektivni odgovori i komentari mogu biti indikator dobrih praksi ili ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u procesu realizacije online nastave te uticati na poboljšanje pri eventualnoj organizaciji ovog vida nastave u nekim budućim postupanjima.
 
Anketnom upitniku pristupate sa vlastitog korisničkog eUNSA računa - u izborniku sa lijeve strane bit će prikazan link “Anketa”. Naglašavamo da je anketa anonimna i dobrovoljna te da se garantuje sigurnost vaših ličnih podataka. U skladu s tim, molimo vas da u komentarima ne navodite svoje lične podatke. Ispunjeni anketni upitnici i iz njih obradama dobijeni rezultati poslovna su tajna Univerziteta. Kada jednom zaključite anketni upitnik, više nećete imati pristup istom. 
 
Ukoliko budete imali problema prilikom pristupanja korisnisničkom računu, ili u slučaju da vam nisu vidljivi svi predmeti i njihovi nastavnici i saradnici kod kojih ste pohađali nastavu u tekućem semestru, molimo vas da o tome obavijestite stručnu saradnicu Studentske službe Nađu Softić putem e-maila nadjasoftic@hotmail.com.
 

Unaprijed vam se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu.

Odbor za osiguranje i upravljanje kvalitetom na ALU