Odbrana završnog rada-master Aida Alić

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,

Obala Maka Dizdara br.3,

branit će  završni  rad - master

 

Aida  Alić  

pod naslovom „Dekonstruktivizam”

u srijedu  26. juna 2013. godine u 11 sati

 

Odbrane će se održati u galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

ul. Obala Maka Dizdara br.3

Odbrana je javna a magistarski rad  se nalaze u

biblioteci Akademije dostupan  javnosti.