Odluka o davanju saglanosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi - doc.mr. Sandro Drinovac

Odluku o davanju saglanosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi - doc.mr. Sandro Drinovac kao i mišljenje sekretara Akademije možete pogledati ovdje: