Odluke o davanju saglasnosti za angažman na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Odluke se nalaze u prilogu: