Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme/ stolar - bravar

Po pribavljenoj saglasnosti reseornog Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona  Sarajevo  broj; 11/05-38-11447-1/19 od 16.04.2019. g. i u skladu sa članom  6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima , agencijama, direkcijama  i upravnim organizacijama , pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriju kantona, grada ili općine , u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači , kanton , grad ili općina , te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% kapitala ( Sl. novine KS br;9/19 ), Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

JAVNI OGLAS  ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME  U TRAJANU DO 31.12.2019. GODINE

Stručnog saradnika / STOLAR-BRAVAR ................................................1 Izvršilac.

Detalje oglasa možete pogledati ovdje:
 

PreviewAttachmentSize
Konkurs stolar bravar.pdf420.06 KB