Mr. Perković Nataša

Nataša Perković rođena je u Sarajevu 1984. godine. Diplomirala je na Odsjeku produkt dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti, gdje je zaposlena kao asistent.

Živi i radi u Sarajevu, ali je stekla iskustvo i van granica BiH, stažiranjem u The Partners u Londonu, boravkom na UNIDEE - University of Ideas - Cittadellarte - Fondazione Pistoletto u Italiji, kao i učešćem u dizajnerskim projektima u oblasti produkt i grafičkog dizajna. Izlagala je na nekoliko međunarodnih izložbi, uključujući D&AD New Blood, IMM Cologne Furniture Fair, Torino World Design Capital i Milan Furniture Fair. Od nekoliko nagrada koje je dobila na sličnim smotrama, izdvaja D&AD Best New Blood 2007.

Njen rad fokusiran je na korištenje dizajna radi aktualiziranja kulturnih, društvenih i pitanja okoliša. U tom svjetlu inicirala je All Inclusive Sarajevo, projekat u oblasti inkluzivnog dizajna, te ga razvila u saradnji s Udruženjem Kulturanti, Royal College of Art Helen Hamlyn Centre for Design i British Council-om BiH. Rezultati projekta predstavljeni su, između ostalog, na konferenciji Include 2011 i na izložbi u V&A Museum u Londonu.

E-mail: n.perkovic@alu.unsa.ba

Odsjeci