Porodični dan Univerziteta u Sarajevu

Sarajevski univerzitet i Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu tradicionalno organiziraju "Porodični dan Univerziteta u Sarajevu" na Igmanu (Veliko polje), koje će se održati 06.07.2012. godine (petak), sa početkom okupljanja od 10,00 sati i predviđenim trajanjem do 16,00 sati.

Namjera je okupiti sve nastavnike, saradnike i studente Univerziteta u Sarajevu kao i njihove porodice i pružiti im priliku da se u lijepom ambijentu druže i kroz sportske aktivnosti i kulturno-zabavni program bolje upoznaju sa svojim kolegama.

Fakulteti/akademije trebaju dostaviti tačan broj zainteresiranih organizatorima.

(Napomena: Svi zainteresirani trebaju osigurati prevoz i hranu na nivou fakulteta ili privatno.)

 

Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina