Poziv za izlaganje na izložbi "Žene i različitosti"

Ekumenska inicijativa žena i Li-Woman (dvije organizacije civilnog društva iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine) pozivaju umjetnice/studentice umjetnosti iz obje zemlje da prijave svoje umjetničke radove kako bi stekle mogućnost izlaganja na jedinstvenoj prekograničnoj putujućoj izložbi pod nazivom “Žene i različitosti”.

Izložba će biti postavljena u rujnu 2013. u Livnu (BiH), a nakon toga u Omišu (HR) u studenome 2013. i u travnju 2014. godine i trajati će na svakoj od navedenih lokacija po mjesec dana.

Izložba je jedna u nizu dvanaestomjesečnih aktivnosti koje u partnerstvu organiziraju obje organizacije kao dio prekogranične inicijative nazvane Premošćivanje različitosti. Navedena inicijativa financirana je od strane prekograničnog programa EU (IPA)  i FLOW Fonda Ministarstva vanjskih poslova Nizozemske.

Ovaj višeslojni projekt, u okviru kojeg je prekogranična izložba jedna od pet aktivnosti ima sljedeće ciljeve: 1) povećano sudjelovanje žena u lokalnim i prekograničnim inicijativama koje se bave pitanjima tolerancije i suradnje u međuetničkim i međukulturnim odnosima; 2) povećana javna vidljivost kreativnog angažmana žena, kao aktivnih građanki kojim doprinose inkluziji i socijalnoj koheziji u svojim zajednicama.

Za više informacija o inicijativi, organizatorima i načinu prijave posjetite http://www.razlicitosti.org/