Poziv za studente: PUTUJEMO U EVROPU 2015

Omladinska informativna agencija (OIA BIH) i Inkubator društvenih inovacija „Munja“ uz podršku Robert Bosch Fondacije, Balkan Trust for Democracy i partnera otvara i osmu godinu za redom poziv «Putujemo u Evropu za studente završnih godina i apsolvente fakulteta univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini u kojem je do sada sudjelovalo 217 studenta iz čitave BiH.

Cilj projektaje da se omogući da najmanje 25 najboljih studenata na univerzitetima/sveučilištima u BiH ljeto 2015. provedu kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujudi po njoj i upoznavajući evropske gradove i narode. Pobjednici na konkursu dobijaju:

·         InterRail kartu za 22 dana (za besplatnu vožnju evropskim vozovima);
·         džeparac;
·         studentsku karticu ISIC;
·         putno osiguranje;
·         učešće na trodnevnom specijalnom otvaranju programa u Berlinu 28-30.07.2015. godine (boravak u Berlinu sa studentima iz Jugoistočne Evrope, party, razgledavanje grada, susret sa zvaničnicima Savezne Republike Njemačke i Fondacije Robert Bosch i dr.);

Osnovni kriteriji za odabir studenata:

1.      Prijave mogu podnijeti isključivo studenti završne godine fakulteta, apsolventi ili studenti prve godine postdiplomskog studija (ako studiraju po sistemu 3+2) do 26 godina starosti koji su državljani BiH i posjeduju putnu ispravu;
2.      Da je kandidat/kinja do sada nikako ili što manje putovao/la u inostranstvo;
3.      Prednost: za one koji su imali/imaju angažman u studentskim, omladinskim ili/i nevladinim organizacijama kao i za članove Munja Inkubatora (informacija o organizaciji, kontakt osoba organizacije i vrste aktivnosti u koje je student/ica uključen/a);
4.      Znanje stranog jezika – engleski, njemački, francuski, španski ili talijanski
5.      Uspjeh studenta:
·        Prosječna ocjena najmanje 7,5 (3,0) i više (kandidat/kinja podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosječnoj ocjeni);
·        Dužina studiranja;
6.      Motivacija za učešće u programu i spremnost za angažman na promociji mobilnosti mladih.

Prijavni formular, uputstvo za apliciranje i dodatne informacije o projektu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa web site projekta: www.hajmo.ba i www.mladi.info

Prikupljene dokumente stavljene u kovertu potrebno je dostaviti do 12. juna/lipnja 2015. godine do 15:00 h (u obzir se uzimaju i pristigle koverte sa datumom slanja do 12.06.) kao i kreativni zadatak (fotografiju) sa kontaktima poslati na e-mail: munja@munja.ba.
Samo finalisti de biti kontaktirani i pozvani na intervju u Sarajevo 16. ili 17.06.2015. godine.

Prijave se mogu poslati poštom na adresu:
Za konkurs «Putujemo u Evropu»
OIA

pp 330
71 000 Sarajevo

ili lično dostaviti u zatvorenoj koverti u prostorije OIA-e/Munje
(radnim danom od 09:30h do 17:00h):
Ferhadija 28 (ulaz u prolazu pored Guinness puba)

71 000 Sarajevo

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave, koje stignu na navedenu adresu uz poslani kreativni zadatak elektronskim putem.

Sve prijave poslane zaključno sa datumom završetka javnog poziva bit de uzete u razmatranje. Prijave koje su poslane nakon zatvaranja javnog poziva ili koje sadrže netačne i nepotpune podatke nede biti uzete u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja:
·         pročitajte “VODIČ ZA STUDENTE” na www.hajmo.ba

·         uključite se u diskusiju na Munja fan page-u FB-a
·         kontaktirajte OIA-u na: munja@munja.ba i 033 23 77 64