Predavanje - MKSJ: Informativni centar - vizija i potencijal.

Pozivamo Vas, vaše saradnike, nastavnike, uposlenike i studente na predavanje pod naslovom MKSJ: Informativni centar - vizija i potencijal.

Predavač je  gospodin Fausto Pocar, sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, sudija Žalbenog vijeća Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu i profesor  međunarodnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Milanu.

Predavanje će biti održano u petak 13. oktobra 2017. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, sa početkom u 10:00 sati. Predavanje će biti na engleskom jeziku.

SLUŽBA ZA IZDAVAČKU DJELATNOST

PreviewAttachmentSize
Poziv-predavanje.pdf616.75 KB