Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2016/2017 godini - drugi konkursni rok

Akademija likovnioh umjetnosti u Sarajevu objavljuje Preliminarnu rang listu za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2016/2017 godini - drugi konkursni rok (dokument u prilogu) i Način bodovanja (dokument u prilogu)