Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2017/2018.godini

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija (svi odsjeci studija) objavljena je na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti  u Sarajevu dan 17. jula 2017. godine, u 12,00 sati.