Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2018/2019.godini - prvi konkursni rok

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija (svi odsjeci studija) objavljena je na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti  u Sarajevu dana 09. jula 2018. godine, u 12:00 sati.

 

Na objavljenu preliminarnu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Vijeću Akademije u roku od 3 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.

Pismeni prigovor se predaje u studentsku službu Akademije od 10-14 sati.

 

Kandidati su dužni podići svoje mape u Studentskoj službi do 20.07.2018. godine. Poslije ovog datuma Akademija ne odgovara za predate radove.

 

Konačna rang lista će biti objavljena u petak, 13.07.2018. godine.

Upis primljenih kandidata će se vršiti od 16.07 -20.07.2018.

 

Dokumenti potrebni za upis će biti objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Akademije.

 

Drugi konkursni rok na Akademiji likovnih umjetnosti će se održati u septembru mjesecu.

Detaljne informacije o broju slobodnih mjesta i prijemnom ispitu će biti naknadno objavljene