Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2017/2018.godini

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija objavljena je na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti  u Sarajevu dan 4. oktobra 2017. godine.