Raspored konsultacija - većernji akt - Odsjek slikarstvo, od 01.10.2018. do 11.01.2019.