Rezultati ispita Suvremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti održanog 05.03.2012.

Rezultati ispita Suvremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti održanog 05.03.2012.

Prof. dr. Ibrahim Krzović

Ocjene su zbir pismenog rada i seminarskog rada:

1.       Esad Mulabegović 9

2.       Adina Kero 7

3.       Edita Gazibara 8

4.       Rusa Trajkova 8

5.       Haris Jusović 8

6.       Adisa Vatreš 8

7.       Ina Arnautalić 8

8.       Sandra Vuković 5

9.       Bojan Stojčić 9

10.   Neira Sinanbašić 9

11.   Nevena Nikolić 9

12.   Hatidža Hadžimuhamedović 9

13.   Irma Saljević 5

14.   Saša Džino 9

15.   Alma Džaka 5

16.   Marijana Vasilj 7

17.   Nina Jurešić 8

18.   Mersiha Borovac 7

19.   Marko Gačnik seminarski?

 

Upis ocjena održat će se 24.03. u 10.00h u kabinetu prof. Krzovića br.1