Septembarski ispitni rok za školsku 2017/2018. godinu

Prijava ispita za PRVI septembarski ispitni termin u periodu od 27.08.2018 – 01.09.2018. godine putem ISSS sistema

DRUGI septembarski ispitni termin prijavljujete u Studentskoj službi ALU 13. i 14.09.2018. u periodu od 11-13 sati. 

Prvi ispitni termin će se održati u periodu od 03.09– 15.09.2018. godine 

Drugi ispitni termin će se održati u periodu od 17.09– 22.09.2018

U prvom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati sve ispite za koje ispunjava uslove da može pristupiti ispitu odnosno provjeri znanja.

U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati jedan ispit.

 

Studenti koji studiraju po starom (predbolonjskom) sistemu studija ispite prijavljuju u studentskoj službi od 27.08.2018 – 31.08.2018.godine u periodu od 11-13 sati.

Ukoliko za neki predmet nije zakazan septembarski ispitni termin molim da pošaljete obavještenje na mail studentska@alu.unsa.ba da bi mogli zakazati termin i objaviti ispit za prijavu.    

U slučaju bilo kakvih poteškoća prilikom prijave ispita, molimo blagovremeno kontaktirajte studentskuslužbu.